Koordynatorzy

Karolina Stuchły

Koordynator główny projektu

Studentka kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o wszechstronnych umiejętnościach. W projekcie koordynuje pracą całego zespołu oraz odpowiada za współpracę z instytucjami wspierającymi projekt oraz organizację konferencji, warsztatów i wyjazdów projektowych.

 

 

Mieszko Mieruński

Koordynator główny techniczny projektu

Student Mechatroniki w języku angielskim. Projekt wspiera swoją wiedzą z zakresu programowania i projektowania systemów wbudowanych. Wolne chwile spędza na rekonstrukcji historycznej, budowie drukarek 3D i poszukiwaniu najlepszego hamburgera na świecie.