Aktualności

Zespół

Jesteśmy zespołem składa­ją­cym się z 46 ambit­nych, młodych studentów z 7 wydziałów AGH w Krakowie prag­ną­cych udowod­nić, że razem możemy odnieść sukces. Wierzymy w to, że dzięki zróżni­cow­anym umiejęt­noś­ciom oraz wymi­anie wiedzy jesteśmy zdolni osiągnąć cele pozornie niemożliwe do real­iza­cji. Wyróż­nia nas chęć do ciężkiej, ale jakże satys­fakcjonu­jącej pracy. Nasze dzi­ała­nia opier­ają się na efek­ty­wnej współpracy, kreaty­wności, odpowiedzial­ności, a przede wszys­tkim na dąże­niu do osiąg­nię­cia wspól­nych celów.
Koordynatorzy
Koordynatorzy
Koordynatorzy
Koordynatorzy
Opiekunowie
Opiekunowie
Opiekunowie
Opiekunowie
Sekcja konstrukcyjna
Sekcja konstrukcyjna
Sekcja elektryczna
Sekcja elektryczna
Sekcja finansów
Sekcja finansów
Sekcja promocji
Sekcja promocji

Zawody

Monaco Solar Boat Challenge to między­nar­o­dowe mis­tr­zostwa łodzi napędzanych energią słoneczną, które już dwukrot­nie odbyły się w Mon­ako. Wydarze­nie to zostało stwor­zone z myślą o roz­woju odnaw­ial­nych źródeł energii oraz pro­mowa­niu innowa­cyjnych dzi­ałań. W wyś­cigu biorą udział drużyny z całego świata, a łodzie wys­taw­iane są w 3 kat­e­go­ri­ach – V20, Open Class oraz A Class, w której udział weźmie nasz zespół.


Galeria

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Patroni

Partnerzy wspierający